Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

b_200_135_16777215_00_images_partners_ssak.jpgStowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna założone zostało w dniu 25 listopada 2004r. Stanowimy grupę osób zainteresowanych i zaangażowanych w sprawy naszego lokalnego środowiska. Główny cel przyświecający powołaniu do życia naszej organizacji to zachęcanie i jednoczenie ludzi wokół szeroko rozumianej działalności kulturalnej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk marginalizowanych.

Wpis naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 6 maja 2005 r., a w dniu 7 listopada 2006 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
Nasz Nr KRS 0000233821


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Od kilku lat współpracujemy i wspomagamy działalność Spółdzielczego Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. Naszą działalność koncentrujemy na rozwoju kulturalnym dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób wywodzących się z rodzin ubogich. A proszę nam wierzyć potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo. Dzięki naszym dofinansowaniom dzieci uczą się tańczyć i śpiewać, mają w tym zakresie wielkie osiągnięcia. I co najważniejsze, są świadomi tego, że bez pomocy Innych Dobrych Ludzi ich rozwój i realizowanie marzeń byłoby niemożliwe. Stąd nasza wielka prośba.

Od 2008 roku procedura przekazywania 1% podatku została uproszczona. Gdy jest się osobą fizyczną lub prowadzi się działalność na zasadach ogólnych wtedy wystarczy na druku PIT wpisać:

- nazwę naszego Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie
- numer KRS: 0000233821
- oraz numer konta bankowego: 77 9527 0007 0020 6473 2000 0001, Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie


Za każde wsparcie w imieniu dzieciaków i własnym serdecznie dziękujemy.