"Dzieci z placu broni"

b_200_135_16777215_00_images_PLAKATMALY.jpg

Zapraszamy na Spektakl "DZIECI Z PLACU BRONI"       

   •   Data: 22 września 2018  

   •   Godzina: 18:00  

    •   Miejsce: Teatr Robotniczy, ul. Piastowska 19 Bielawa  

                              •    WSTĘP WOLNY !  

Finał konkursu "Monolog 2018" . W tym roku nowością konkursu były warsztaty aktorskie dla wszystkich laureatów, które odbywały się w sierpniu i wrześniu, a zakończą się premierą spektaklu na deskach Teatru Robotniczego. Dzieci pracowały nad spektaklem, który oparty jest na motywach powieści Ferenca Molnara "Chłopcy z placu broni".

W spektaklu występują: Maksymilian Bujnowski, Antonina Gendasz, Alicja Hordyj, Tomasz Krzyżak, Michał Kusowski, Szymon Łyżwa, Mikołaj Maciejewski, Małgorzata Stawicka, Piotr Stawicki i Filip Świerszczewicz.

Scenariusz opracowała Joanna Mogilnitskiy, którA jest również reżyserem tego spektaklu.

Scenografia :  Dariusz Kwiatek

Kierownik projektu:  Bogumiła Derenowska

Realizatorami projektu są:  

Spółdzielcze Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie

  oraz Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

Spektakl współfinansowany jest przez:

Powiat Dzierżoniowski w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji,

oraz Gminę Bielawa w ramach wspierania zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej